Om FIRS

Om FIRS

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) arbetar med att förbättra förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ett samspel mellan det offentliga, akademi och näringsliv.

I FIRS enas parterna om hur man tar huvudansvar för det strategiska arbetet för regional utveckling inom forskning, innovation och näringsliv.

Organisation

I FIRS finns representanter från ledningsnivån i Region Skåne, universitet och högskolor, kommuner samt näringsliv. FIRS organiseras genom en överenskommelse mellan parterna. Region Skåne ansvarar för administration och sekretariatsfunktion.

Arbetet

FIRS arbetar med:

  • Att driva initiativ som stärker utvecklingsförutsättningarna för Skånes innovationssystem.
  • Att agera som en samlande kraft för regionens tillgångar, behov och möjligheter och utgör en strategisk systemisk ledningsfunktion.
  • Att vara ett forum för samtal mellan näringsliv, akademi, kommun, region och nationell nivå där såväl lokala, regionala, nationella och internationella insatser kan samordnas.
  • Strategisk kommunikation, som en samlande röst för för regionens behov.

Carl Johan Sonesson

Ordf. regionstyrelsen (M), Region Skåne, ordf. FIRS

Erik Renström

Rektor, Lunds universitet

Katrin Stjernfelt Jammeh

Ordf. kommunstyrelsen (S), Malmö stad

Kerstin Tham

Rektor, Malmö universitet

FIRS ordinarie ledamöter

Yvonne Augustin, Andre vice ordf. regionala utvecklingsnämnden (S), Region Skåne

Ulf G. Andersson, Medeon, V. Ordf. Medicon Valley Alliance

Henrik Berven, Tillväxtverket

Jonas Brändström, Direktör, Vinnova

Björn Ekelund, Ericsson, Ordf. Mobile Heights

Henrik Fritzon, Andre vice ordf. regionstyrelsen (S), Region Skåne

Anneli Hulthén, Landshövding, Länsstyrelsen Skåne.

Peter Jhaveri, Growder AB, Ordf. Packbridge

Peter Johansson, Kommunalråd (M), Kristianstads kommun

Anna Jähnke, Ordf. regionala utvecklingsnämnden (M), Region Skåne

Stephan Müchler, VD Sydsvenska industri- och handelskammaren

Anna Nordström Carlsson, Malmö FF, Ordf. Media Evolution

Cecilia Pering, FOJAB, Ordf. Sustainable Business Hub

Bengt Persson, Foodhills, Ordf. Skånes livsmedelsakademi

Håkan Pihl, Rektor, Högskolan Kristianstad

Philip Sandberg, Ordf. kommunstyrelsen (L), Lunds kommun

Håkan Schroeder, Dekan, SLU Alnarp

Pernilla Walkenström, Divisionschef, RISE

Magnus Weberg, Ordf. kommunstyrelsen (M), Sjöbo kommun

Maria Winberg Nordström, Kommunalråd (L), Helsingborgs stad

Björn Åhlander, Teknikföretagen, Ordf. IUC Syd

FIRS grupper för specialiseringsområdena

Ordförande, Björn Åhlander, Teknikföretagen

 

 

Ordförande, Sofia Gerward, Head of Medical Affairs Novo Nordisk Scandinavia AB.

Christina Östberg Lloyd, CEO Pharmiva AB.

Charlotte Ahlgren Moritz, Vice rektor, Malmö universitet.

Lars Almroth, Senior rådgivare Region Skånes framtidskontor, Region Skåne.

Sylvie Bové, Affärs- och Innovationsområdeschef för området Hälsa och Life Science, RISE.

Heiko Herwald, Professor, vice dekan, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Stefan Jovinge, forskningschef, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne.

Heléne Norberg, Direktör Analys och hållbarhet, Malmö stad.

 

 

 

Ordförande Heiner Linke, Prorektor Lunds Tekniska Högskola

Thomas Arnebrant, Vicerektor Malmö Universitet

Pia Kinhult, Head of Host State relations ESS

Magnus Larsson, Head of Industrial Relations MAX IV

Tomas Lundqvist, Senior Area Coordinator, Large Scale Research Infrastructures RISE

Fredrik Melander, Head of R&D relations Science Village Scandinavia AB

Magdalena Titze, Projektledare, Lund Kommun

Krisztina Anderberg Halasz, Utvecklingsstrateg, Region Skåne

Ordförande Soraya Axelsson, Helsingborgs stad

Per Arne Nilsson, Malmö stad 

Peter Kirsch, Lunds kommun

Tapio Salonen, Malmö universitet  

Per Mickwitz Lunds universitet 

Håkan SchröderSLU Alnarp 

Sarah BrobergRISE  

Liisa Fransson , RISE

Göran Nilsson, IKEA 

Johan KallinNowaste Logistics 

Charlotte Hauksson , WSP, Ängelinvesterare  

Peder Berne , E.ON 

Jens Strinsjö Axis

Ulf Molén, NSR

Maria Tuszynski, Region Skåne 

Ingrid Landgren, ordförande för gruppen och representant för Orkla Foods

Bengt Persson, arbetande styrelseordförande, Foodhills

Christian Nyhlén, VD, Krinova

Henrik Weiden, försäljningsdirektör Externa kunder, Bergendahls Food

Jenny Bergsten, livsmedelsstrateg, Region Skåne

Lena Ekelund Axelson, professor, vicedekan, fakulteten för landskapsarkitektur,
trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Lotta Törner, VD, Livsmedelsakademin

Marie Malmberg Lavsen, VD, Packbridge

Oscar Hugosson, VD, Scanfill

Sofia Ehlde, Executive Vice President, Food Innovation, Oatly

Yvonne Granfeldt, professor, prefekt, institutionen för livsmedelsteknik, Lunds universitet

Ordförande Björn Ekelund, Ericsson

Jeanette Andersson, Minc

Mia Rolf, Ideon AB

Henrik Bergqvist, QSI Hässleholm

Anna Gillquist, Region Skåne

Martin Güll, Helsingborg stad

Andreas Jacobsson, Malmö Universitet

Björn Lundqvist, Sigma Connectivity

Calle Lejdfors, Massive Entertainment

Stefan Månsson, Malmö stad

Jaana Nykänen, Divine Robot

Thomas Olsson, RISE

Christer Pihl, T-Kartor Geospatial

Jan-Erik Solem, Mapillary

Ola Svedin, Mobile Heights

Henrik Svensson, Volvo Cars

Viktor Öwall, Lunds Tekniska Högskola

Adjungerade

Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor samverkan, Malmö universitet

Bo Ahrén, Vicerektor samverkan, Lunds universitet

Anna-Karin Edberg, Vicerektor, Högskolan Kristianstad

Ulrika Geeraedts, Regional uvecklingsdirektör Region Skåne

Erik Lindell, Region Skåne, KoSS sekretariatet

Annette Melander Berg, Näringslivsdirektör Helsingborgs stad

Christoffer Nilsson, Kommundirektör Lunds kommun

Micael Nord, Näringslivsdirektör, Malmö stad

FIRS beredningen


Ordförande: Peter J. Olsson (M), Region Skåne

Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor samverkan, Malmö universitet

Kristina Eneroth, Vicerektor samverkan, Lunds universitet

Ulrika Geeraedts, Regional utvecklingsdirektör Region Skåne

Annette Melander Berg, Näringslivschef, Helsingborgs stad

Micael Nord, Näringslivschef, Malmö stad

FIRS sekretariat

Daniel Kronmann, Enhetschef, Region Skåne, daniel.kronmann@skane.se, 040-6753436

Ida Åstrand, Region Skåne, ida.astrand@skane.se, 040-675 35 54

Marie-Louise Lövgren, Region Skåne, marie-louise.lovgren@skane.se, 040-675 38 36

Wilhelm Ast, Region Skåne, wilhelm.ast@skane.se, 040-675 34 25