Om FIRS

Om FIRS

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) arbetar med att förbättra förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ett samspel mellan det offentliga, akademi och näringsliv.

I FIRS enas parterna om hur man tar huvudansvar för det strategiska arbetet för regional utveckling inom forskning, innovation och näringsliv.

Organisation

I FIRS finns representanter från ledningsnivån i Region Skåne, universitet och högskolor, kommuner samt näringsliv. FIRS organiseras genom en överenskommelse mellan parterna. Region Skåne ansvarar för administration och sekretariatsfunktion.

Arbetet

FIRS arbetar med:

  • Att driva initiativ som stärker utvecklingsförutsättningarna för Skånes innovationssystem.
  • Att agera som en samlande kraft för regionens tillgångar, behov och möjligheter och utgör en strategisk systemisk ledningsfunktion.
  • Att vara ett forum för samtal mellan näringsliv, akademi, kommun, region och nationell nivå där såväl lokala, regionala, nationella och internationella insatser kan samordnas.
  • Strategisk kommunikation, som en samlande röst för för regionens behov.

Carl Johan Sonesson

Ordf. regionstyrelsen (M), Region Skåne, ordf. FIRS

Thorbjörn von Schantz

Rektor, Lunds universitet

Katrin Stjernfelt Jammeh

Ordf. kommunstyrelsen (S), Malmö stad

Kerstin Tham

Rektor, Malmö universitet

FIRS ordinarie ledamöter

Yvonne Augustin, Andre vice ordf. regionala utvecklingsnämnden (S), Region Skåne

Ulf G. Andersson, Medeon, V. Ordf. Medicon Valley Alliance

Henrik Berven, Tillväxtverket

Jonas Brändström, Direktör, Vinnova

Björn Ekelund, Ericsson, Ordf. Mobile Heights

Henrik Fritzon, Andre vice ordf. regionstyrelsen (S), Region Skåne

Anneli Hulthén, Landshövding, Länsstyrelsen Skåne.

Peter Jhaveri, Growder AB, Ordf. Packbridge

Peter Johansson, Kommunalråd (M), Kristianstads kommun

Anna Jähnke, Ordf. regionala utvecklingsnämnden (M), Region Skåne

Stephan Müchler, VD Sydsvenska industri- och handelskammaren

Anna Nordström Carlsson, Ehrenstråhle DBB, Ordf. Media Evolution

Cecilia Pering, FOJAB, Ordf. Sustainable Business Hub

Bengt Persson, Foodhills, Ordf. Skånes livsmedelsakademi

Håkan Pihl, Rektor, Högskolan Kristianstad

Philip Sandberg, Ordf. kommunstyrelsen (L), Lunds kommun

Håkan Schroeder, Dekan, SLU Alnarp

Magnus Weberg, Ordf. kommunstyrelsen (M), Sjöbo kommun

Maria Winberg Nordström, Kommunalråd (L), Helsingborgs stad

Björn Åhlander, Teknikföretagen, Ordf. IUC Syd

Adjungerade

Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor samverkan, Malmö universitet

Bo Ahrén, Vicerektor samverkan, Lunds universitet

Anna-Karin Edberg, Vicerektor, Högskolan Kristianstad

Ulrika Geeraedts, Regional uvecklingsdirektör Region Skåne

Erik Lindell, Region Skåne, KoSS sekretariatet

Annette Melander Berg, Näringslivsdirektör Helsingborgs stad

Christoffer Nilsson, Kommundirektör Lunds kommun

Micael Nord, Näringslivsdirektör, Malmö stad

FIRS beredningen


Ordförande: Peter J. Olsson (M), Region Skåne

Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor samverkan, Malmö universitet

Bo Ahrén, Vicerektor samverkan, Lunds universitet

Ulrika Geeraedts, Regional utvecklingsdirektör Region Skåne

Annette Melander Berg, Näringslivschef, Helsingborgs stad

Micael Nord, Näringslivschef, Malmö stad

FIRS sekretariat

Daniel Kronmann, Enhetschef, Region Skåne, daniel.kronmann@skane.se, 040-6753436

Jens Sörvik, FIRS-koordinator, Region Skåne, jens.sorvik@skane.se, 040-6753450

Marie-Louise Lövgren, Region Skåne, marie-louise.lovgren@skane.se, 040-675 38 36

Tobias Schölin, Region Skåne, tobias.scholin@skane.se, 040-6753841