Om FIRS

Om FIRS

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) arbetar med att förbättra förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ett samspel mellan det offentliga, akademi och näringsliv.

I FIRS enas parterna om hur man tar huvudansvar för det strategiska arbetet för regional utveckling inom forskning, innovation och näringsliv.

Organisation

I FIRS finns representanter från ledningsnivån i Region Skåne, universitet och högskolor, kommuner samt näringsliv. FIRS organiseras genom en överenskommelse mellan parterna. Region Skåne ansvarar för administration och sekretariatsfunktion.

Arbetet

FIRS arbetar med:

 • Att driva initiativ som stärker utvecklingsförutsättningarna för Skånes innovationssystem.
 • Att agera som en samlande kraft för regionens tillgångar, behov och möjligheter och utgör en strategisk systemisk ledningsfunktion.
 • Att vara ett forum för samtal mellan näringsliv, akademi, kommun, region och nationell nivå där såväl lokala, regionala, nationella och internationella insatser kan samordnas.
 • Strategisk kommunikation, som en samlande röst för för regionens behov.

Vem deltar i Forsknings- och innovationsrådet i Skåne?

 • Anna Jähnke, Region Skåne  
 • Kerstin Tham, Malmö universitet  
 • Erik Renström, Lunds universitet 
 • Katrin Stjernfelt Jammeh, Malmö stad 
 • Micael Nord, Malmö stad 
 • Carl Johan Sonesson, Regionråd (M), Region Skåne  
 • Henrik Fritzon, Regionråd (S), Region Skåne  
 • Anna Jähnke , Regionråd (M), Region Skåne (ordförande) 
 • Anna Ingers, Regionråd (S), Region Skåne 
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunalråd (S), Malmö stad 
 • Anders Almgren, Kommunalråd (S), Lunds kommun 
 • Hans Nelson, Kommunalråd (L), Helsingborgs stad 
 • Ian Fernheden, Kommunalråd (SD), Kristianstad kommun 
 • Magnus Weberg (M), Kommunalråd (M), Sjöbo kommun 
 • Erik Renström, Rektor, Lunds universitet 
 • Kerstin Tham, Rektor, Malmö universitet 
 • Christina Lunner Kolstrup , Dekan, SLU Alnarp 
 • Håkan Pihl, Rektor, Högskolan Kristianstad 
 • Pernilla Walkenström, Divisionschef, RISE 
 • Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Industri- och handelskammaren 
 • Björn Ekelund, Ordförande, Mobile Heights 
 • Anna Nordström Carlsson, Ordförande, Media Evolution 
 • Malin Friis, Ordförande, Sustainable Business Hub 
 • Ulf G. Andersson, V. Ordförande, Medicon Valley Alliance 
 • Eric White, Ordförande, Packbridge 
 • Cecilia Svensson, Ordförande, IUC Syd (Perstorp) 
 • Bengt Persson, Ordförande, Skånes livsmedelsakademi 
 • Anneli Hulthén, Landshövding, Länsstyrelsen 
 • Jonas Brändström, Direktör, Vinnova 
 • Henrik Berven, Enhetschef regional tillväxt Södra Sverige, Tillväxtverket
 • Kristina Eneroth, Lunds universitet 
 • Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö universitet 
 • Ola Yndeheim, Malmö stad  
 • Richard Gullstrand, Region Skåne  
 • Lisa Olsson, Helsingborgs stad 

 

FIRS grupper för specialiseringsområdena

 • Cecilia Svensson, Perstorp, ordförande 
 • Camilla Dahlin, IUC Syd 
 • Björn Åhlander, Teknikföretagen 
 • Marie Malmberg Lavsen, Packbridge 
 • Paul Davidsson, MAU 
 • Anders Mikkelsen, NanoLund, LU 
 • Ida Åstrand, Region Skåne
 • Sofia Gerward, NovoNordisk Scandinavia AB, ordförande
 • Petter Hartman, Medicon Village Innovation AB
 • Ebba Fåhraeus, SmiLe Incubator
 • Anette Steenberg, Medicon Valley Alliance
 • Stefan Jovinge SUS/Region Skåne
 • Jesper Petersson, Region Skåne
 • Gunnilla Klingberg, MAU
 • Heiko Herwald, LU
 • Jeanette Karlsson, LIF
 • Marie-Louise Lövgren, Region Skåne

 

 • Ordförande Heiner Linke, Prorektor Lunds Tekniska Högskola
 • Thomas Arnebrant, Vicerektor Malmö Universitet
 • Pia Kinhult, Head of Host State relations ESS
 • Magnus Larsson, Head of Industrial Relations MAX IV
 • Tomas Lundqvist, Senior Area Coordinator, Large Scale Research Infrastructures RISE
 • Fredrik Melander, Head of R&D relations Science Village Scandinavia AB
 • Magdalena Titze, Projektledare, Lund Kommun
 • Krisztina Anderberg Halasz, Utvecklingsstrateg, Region Skåne
 • Viktoria Granström, IKEA Industry, ordförande
 • Grupp under uppbyggnad
 • Ingrid Landgren, Orkla, ordförande 
 • Sara Fredström -Livsmedelsakademin
 • Christian Nyhlén - Krinova
 • Jenny Bergsten - Region Skåne
 • Håkan Schroeder - SLU
 • Marie Wahlgren - LU
 • Marie Malmberg Lavsen - Packbridge
 • Joakim Enquist - IUC Syd
 • Klara Båth - RISE
 • Marie Gidlund - Sweden Food Arena

Björn Ekelund, Ericsson, ordförande 

Andreas Jacobsson, MAU 

Viktor Öwall, Lunds Universitet 

Calle Lejdfors. Massive Entertainment 

Henrik Svensson, Volvo Cars 

Daniel Persson, Minc

Lotta Wessfeldt, Ideon AB

Mattias Esbjörnsson, RISE

Ola Svedin, Mobile Heights

Peter Lübeck, Game Habitat

Jaana Nykänen, Divine Robot

Björn Lundqvist, Sigma Connectivity

Christer Pihl, T-Kartor Geospatial

Jermie Poirer, Region Skåne