Om FIRS

Om FIRS

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) arbetar med att förbättra förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ett samspel mellan det offentliga, akademi och näringsliv.

I FIRS enas parterna om hur man tar huvudansvar för det strategiska arbetet för regional utveckling inom forskning, innovation och näringsliv.

Organisation

I FIRS finns representanter från ledningsnivån i Region Skåne, universitet och högskolor, kommuner samt näringsliv. FIRS organiseras genom en överenskommelse mellan parterna. Region Skåne ansvarar för administration och sekretariatsfunktion.

Arbetet

FIRS arbetar med:

 • Att driva initiativ som stärker utvecklingsförutsättningarna för Skånes innovationssystem.
 • Att agera som en samlande kraft för regionens tillgångar, behov och möjligheter och utgör en strategisk systemisk ledningsfunktion.
 • Att vara ett forum för samtal mellan näringsliv, akademi, kommun, region och nationell nivå där såväl lokala, regionala, nationella och internationella insatser kan samordnas.
 • Strategisk kommunikation, som en samlande röst för för regionens behov.

Vem deltar i Forsknings- och innovationsrådet i Skåne?

 • Anna Jähnke, Region Skåne  
 • Kerstin Tham, Malmö universitet  
 • Erik Renström, Lunds universitet 
 • Katrin Stjernfelt Jammeh, Malmö stad 
 • Micael Nord, Malmö stad 
 • Carl Johan Sonesson, Regionråd (M), Region Skåne  
 • Henrik Fritzon, Regionråd (S), Region Skåne  
 • Anna Jähnke , Regionråd (M), Region Skåne (ordförande) 
 • Anna Ingers, Regionråd (S), Region Skåne 
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunalråd (S), Malmö stad 
 • Anders Almgren, Kommunalråd (S), Lunds kommun 
 • Hans Nelson, Kommunalråd (L), Helsingborgs stad 
 • Ian Fernheden, Kommunalråd (SD), Kristianstad kommun 
 • Magnus Weberg (M), Kommunalråd (M), Sjöbo kommun 
 • Erik Renström, Rektor, Lunds universitet 
 • Kerstin Tham, Rektor, Malmö universitet 
 • Christina Lunner Kolstrup , Dekan, SLU Alnarp 
 • Håkan Pihl, Rektor, Högskolan Kristianstad 
 • Pernilla Walkenström, Divisionschef, RISE 
 • Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Industri- och handelskammaren 
 • Björn Ekelund, Ordförande, Mobile Heights 
 • Anna Nordström Carlsson, Ordförande, Media Evolution 
 • Malin Friis, Ordförande, Sustainable Business Hub 
 • Ulf G. Andersson, V. Ordförande, Medicon Valley Alliance 
 • Eric White, Ordförande, Packbridge 
 • Cecilia Svensson, Ordförande, IUC Syd (Perstorp) 
 • Bengt Persson, Ordförande, Skånes livsmedelsakademi 
 • Anneli Hulthén, Landshövding, Länsstyrelsen 
 • Jonas Brändström, Direktör, Vinnova 
 • Henrik Berven, Enhetschef regional tillväxt Södra Sverige, Tillväxtverket
 • Kristina Eneroth, Lunds universitet 
 • Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö universitet 
 • Ola Yndeheim, Malmö stad  
 • Richard Gullstrand, Region Skåne  
 • Lisa Olsson, Helsingborgs stad 

 

FIRS grupper för specialiseringsområdena

 • Cecilia Svensson, Perstorp, ordförande 
 • Camilla Dahlin, IUC Syd 
 • Björn Åhlander, Teknikföretagen 
 • Marie Malmberg Lavsen, Packbridge 
 • Paul Davidsson, MAU 
 • Anders Mikkelsen, NanoLund, LU 
 • Ida Åstrand, Region Skåne
 • Sofia Gerward, NovoNordisk Scandinavia AB, ordförande
 • Petter Hartman, Medicon Village Innovation AB
 • Ebba Fåhraeus, SmiLe Incubator
 • Anette Steenberg, Medicon Valley Alliance
 • Stefan Jovinge SUS/Region Skåne
 • Jesper Petersson, Region Skåne
 • Gunnilla Klingberg, MAU
 • Heiko Herwald, LU
 • Jeanette Karlsson, LIF
 • Marie-Louise Lövgren, Region Skåne
 • Heiner Linke, Lunds Universitet, ordförande 
 • Thomas Arnebrant, Malmö Universitet
 • Pia Kinhult, ESS
 • Magnus Larsson, MAX IV
 • Niklas Lorén​, RISE
 • Christian Lindfors​, Science Village Scandinavia
 • Magdalena Titze, Lunds Kommun
 • Krisztina Anderberg Halasz, Region Skåne
 • Viktoria Granström, IKEA Industry, ordförande
 • Grupp under uppbyggnad
 • Ingrid Landgren, Orkla, ordförande 
 • Sara Fredström -Livsmedelsakademin
 • Christian Nyhlén - Krinova
 • Jenny Bergsten - Region Skåne
 • Håkan Schroeder - SLU
 • Marie Wahlgren - LU
 • Marie Malmberg Lavsen - Packbridge
 • Joakim Enquist - IUC Syd
 • Klara Båth - RISE
 • Marie Gidlund - Sweden Food Arena
 • Björn Ekelund, Ericsson, ordförande 
 • Andreas Jacobsson, MAU 
 • Viktor Öwall, Lunds Universitet 
 • Calle Lejdfors. Massive Entertainment 
 • Henrik Svensson, Volvo Cars 
 • Daniel Persson, Minc
 • Lotta Wessfeldt, Ideon AB
 • Mattias Esbjörnsson, RISE
 • Ola Svedin, Mobile Heights
 • Peter Lübeck, Game Habitat
 • Jaana Nykänen, Divine Robot
 • Björn Lundqvist, Sigma Connectivity
 • Christer Pihl, T-Kartor Geospatial
 • Jeremie Poirer, Region Skåne