Dokument

Dokument

Här finns samlat strategier, bakgrundsstudier och presentationer. 

Bakgrundsstudier

På uppdrag av Region Skåne har ekosystemanalyser utförts, i syfte att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till FIRS specialiseringsområden. Ekosystemanalyserna ger en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

Life science & hälsa - analys av WSP

Smarta hållbara städer - analys av RISE

Livsmedel, Avancerade material & tillverkningsindustri, Tech och ESS, MAX IV & innovationssystemet Science Village - analys av Circle