Forskning, innovation & näringsliv

FIRS

... är en sammanslutning av beslutsfattare som kan och vill ta Skånes utveckling framåt. Målet är att arbeta flexibelt och samtidigt långsiktigt ta vara på Skånes möjligheter och hantera utmaningar. FIRS verkar för att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt. (Bildkälla - ESS)

Nedan finns länkar till information om insatser kopplat till COVID 19 och omvärldsanalys.

Kommande möten

Digitalt eller fysiskt möte

Digitalt eller fysiskt möte.

Tidigare möten

Vid FIRS digitala möte den 11 juni återkopplade specialiseringsområdena Life Science och hälsa, som nu färdigställt sin agenda, samt ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village. Den senare delen av mötet fokuserade på dagens tema; Strategiska innovationsprogram. Temadelen inleddes av Vinnova som berättade om bakgrunden och programmet såhär långt samt om planerna på ett Strategiska Innovationsprogram 2.0. Därefter presenterades två exempel på Strategiska innovationsprogram med stark koppling till Skåne; Swelife respektive Viable Cities.

 

Se agenda och presentationer nedan.

 

Agenda rådsmöte FIRS 11 juni 2021 

ESS MAXIV SVS - rådsmöte 20210611

Life Science & hälsa - rådsmöte 20210611

Strategiska innovationsprogram och strategiska innovationsprogram 2.0 - Vinnova

Swelife

Viable Cities

 

Ett digitalt möte med fokus på regeringens forskningsproposition och hur denna kan komma att påverka nyckelaktörer och innovation i samverkan i Skåne.

Digitalt möte med särskilt fokus på Öresund och Greater Copenhagen. Mötet skulle egentligen varit i Köpenhamn.

Detta möte anordnades digitalt.

Vid mötet presenterade Christina Östberg Lloyd Ordförande i FIRS gruppen för Life Science och Hälsa arbetet  inom gruppen.

Erik Swietlicki, ordförande i FIRS gruppen för ESS, Max IV och Innovationssystemet Science Village, presenterade denna grupps arbete.

Mötet avslutades med en presentation av möjligheter till samverkan genom EU-finansiering, av representanter för Region Skånes, Lärosäten Syd och Malmö stads Brysselkontor.

Vid mötet presenterades och diskuterade situationen i Skåne pga. Corona-krisen och hur olika aktörer agerar för att motverka de negativa effekterna av Corona-pandemin. 

Det var också fördjupade diskussioner kring universitets utbildningar och möjligt samarbete framåt; situationen kring innovationsstödsystemet och satsningen på en Digital innovationshubb i Skåne. 

Dessutom presenterades Region Skånes arbete med att ta fram ett nytt ERUF program och uppdateringar kring FIRS organisering. 

Mötet inleddes med en presentation av förslaget till förändringar i FIRS organisering. Detta finns nu beskrivet i FIRS arbetsordning, som finns här.

Därefter presenterades och diskuterades en studie av skånska ankarföretag.

Det redogjordes för föregående års arbete och händelser det kommande året.

Till sist presenterades iakttagelser från en studie av FIRS roll vid neddragningarna vid Sony Ericsson och nedläggningen av Astrazenecas anläggning i Lund

Mötet hölls i Helsingborg och inleddes med en presentation av Helsingborg stads innovationsarbete med speciellt fokus på satsningar som HBG Works, Get.AI och H22.

Därefter presenterade FIRS strategiska grupp kopplat till livsmedel sitt arbete.

Andra halvan av mötet ägnades åt att diskutera omorganisering av FIRS och implementering av Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.

Mötet hölls i Malmö, där FIRS enades om att anta innovationsstrategin. En icke-layoutad version finns här: https://www.innovationsframtid.com/uppdateringar.

FIRS strategiska grupp kopplat till ESS, Max IV och innovationssystemet Science Village of Scandinavia presenterade sitt arbete.

Dessutom diskuterades en pågående studie kring skånska ankarföretag.

Mötet hölls i Malmö i Region Skånes lokaler och avhandlade framtagandet av den nya innovationsstrategin.

- Dels presenterades en rapport om Skånes styrkeområden (finns här)

- Dels presenterades ett utkast till den nya Innovationsstrategin (finns här)

Mer om strategiprocessen kan läsas här: https://www.innovationsframtid.com/

COVID 19

Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset Covid-19 medför för näringslivet. Region Skåne har samlat aktuell information till företag och har även startat en företagsakut till vilken man kan ringa för att få hjälp. På sidan finns information om nationella, regionala och kommunala insatser.

Verksamt.se är en nationell webbplats som drivs av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns samlad information från myndigheter om Covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till. 

Region Skåne följer den samhällsekonomiska utvecklingen kopplat till COVID 19 noggrant och kommer regelbundet med nya ekonomiska analyser och underlag.

News Øresund (en oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå som levererar nyhetstelegram och artiklar till redaktioner i Danmark och Sverige, samt till makthavare och andra intressenter), har en sida där man regelbundet uppdaterar vad som händer i Danmark och Skåne kopplat till Corona. 

Sydsvenska Handelskammaren har gjort en analys av hur det Sydsvenska näringslivet påverkas av Corona-viruset.

Lunds universitet har sammanställt en lista med experter som kan kommentera och bidra med kunskaper kring coronaviruset ur olika aspekter.

Det är många privatpersoner och företag som hör av sig till FIRS medlemmar och vill hjälpa till på grund av covid-19.

Region Skåne har satt upp en websida via vilken företag och privatpersoner kan höra av sig.

Via Malmö stads hemsida kan individer, företag och föreningar kan anmäla sitt intresse för att bidra.

Lunds Kommun har en websida via vilken frivilliga krafter kan anmäla sig.

Helsingborgs stad har lanserat Action Helsingborg som är en digital mötesplats med resurser och engagemang för Helsingborg kopplat till coronavirusets konsekvenser.

Högskolan i Kristianstad förmedlar kontakt med de verksamheter inom Region Skåne och Kristianstad kommun som just nu är i behov av extra vårdpersonal.

Man kan också stötta personer som lever i utsatta situationer via Skånes stadsmission.

Vinnova gör en satsning på innovationer i spåren av coronakrisen. Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid och komma till användning inom 6-12 månaders tid.

Venture Cup har tillsammans med partners från näringslivet, akademien och offentlig sektor startat Corona Cup. Tillsammans vill vi bidra till att klara av de utmaningarna som Covid 19 orsakar och hitta proaktiva och innovativa lösningar för framtida kriser.

Riskkapitalbolaget Norrsken och tidningen Dagens Industri har satt upp samarbetet Actionsagainstcorona, där individer och organisationer kan få finansiellt stöd, uppmärksamhet och kontakter för att få projekt mot Corona att lyckas.

 


Region Skåne har samlat utbildningsmöjligheter som du kan ta del av här och nu: utbildningar, distanskurser och gratis onlineutbildningar som du kan påbörja redan idag.

Många företag som snabbt har behövt sänka sina kostnader, har tvingats till permitteringar och varsel. Andra har hamnat i ett motsatt läge med underbemanning och behov av resurser. Du som tvingas permittera eller varsla personal kan hjälpa dina medarbetare samtidigt som du tillfälligt underlättar för andra företag. Du som har ett behov av personal kan hjälpa ett företag i kris, samtidigt som du snabbt får tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare. Region Skåne matchar företag med personalbehov med företag som varslar och permitterar. Vi hjälper er att hitta varandra och stöttar i processen kring resursdelning. Vilka regler gäller och hur kan man fördela kostnader?